Блестящите брегове на Вадху, Малдивите. Прелестното зарево се дължи на биолуминесценцията – живи микроорганизми, които проблясват при досега си с въздуха.

MUNSOO KWON F/W14 COLLECTION

MUNSOO KWON F/W14 COLLECTION